YAMASUKE KurashigeTools

福島山吉鍛冶屋 仕上げハンマー 福島作 ヤマキチ型玄翁黒仕上

¥4,500
重さ:
量:

在庫残り2個!

・ 情報
場所・地域: 播州三木・播州三木打
職人・職人:福島康弘・福島保弘氏
種類・種類: 全鋼・全鋼
仕上げの種類・仕上げ種類   Blacksmith Finish・黒打
Woodhand/木柄:無・柄なし
サイズ/サイズ:
675g「高さ122mm」
300グラム" 全高95mm」
270g「 全高85mm」
240g「 全高84mm」

最近チェックした商品